Komunikaty PR

Liderki binesu - odważnie biorą odpowiedzialność

2024-05-15  |  17:00
Biuro prasowe
Kontakt

Anna Fibak
Fibak PR

ul. Kaczewska 24 lok. 11
81-476 Gdynia
anna|fibak.pl| |anna|fibak.pl
606626681
www.fibak.pl
Do pobrania Top odwagi ( 0.4 MB )

Polskie menedżerki odważnie biorą odpowiedzialność za swoje działania (93%), doceniają pracę i osiągnięcia innych (91%), budują zaufanie, szanując poufność przekazywanych im informacji (90%). Zdecydowana większość (74%) robi rzeczy, w które wierzy – także w sytuacjach, które wymagają wyjścia ze strefy komfortu. Ich słabą stroną jest radzenie sobie z porażkami – poczucia wstydu z powodu niepowodzenia nie ma tylko 3%. To niektóre wnioski z badania odwagi menedżerskiej, przeprowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, w ramach Diagnostyki Liderek Biznesu.

Skuteczne przywództwo wymaga dużej odwagi. Kryzysy i rynkowe zawirowania, ostro grająca konkurencja, trudna do przewidzenia przyszłość – to wyzwania, przed którymi stają liderki zarządzające firmami czy zespołami.

– Polki są kompetentne, pracowite, zdolne, ambitne, przedsiębiorcze i empatyczne. Jednocześnie są często ofiarami przestarzałych poglądów i konserwatywnych postaw. Widzimy wciąż niewiele kobiet w programach MBA oraz stały, niski procent kobiet na najwyższych stanowiskach. Nasze obserwacje połączyliśmy z odkryciami Brene Brown, amerykańskiej profesorki i badaczki aspektów odwagi, i stworzyliśmy nowatorskie narzędzie, które umożliwia liderkom sprawdzenie poziomu ich odwagi w kilku różnych wymiarach, porównania się do najlepszych, a także zbudowania własnej ścieżki dalszego rozwoju. Ankieta posłużyła nam też do szerszej analizy – wnioski prezentujemy w specjalnym raporcie – mówi Jolanta Szydłowska, Prezeska Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

W Diagnostyce Liderek Biznesu odwaga menedżerska badana była w czterech aspektach: autentyczna wrażliwość, życie zgodne z wartościami, budowanie zaufania, sztuka podnoszenia się.

Odważne zachowania liderek

Zdecydowanie najmocniejszymi stronami menedżerek, które wzięły udział w badaniu, są: odważne branie odpowiedzialności za własne działania (93%), docenianie pracy i osiągnięć innych (91%) oraz budowanie zaufania przez poszanowanie poufności (90%).

Zdecydowana większość liderek nie składa obietnic bez pokrycia (79%), a także bardziej stara się postępować właściwie niż mieć rację (77%). Równie duża grupa (76%) odważnie stawia czoło problemom i nie ucieka przed trudnymi tematami, a kiedy trzeba  przyznaje się do błędów i stara się naprawiać szkody (74%). Taki sam odsetek robi rzeczy, w które wierzy – nawet jeżeli wymagają wychodzenia ze strefy komfortu.

Liderki nie podają się teoriom spiskowym i plotkom – dociekają prawdy i opierają się w swoich działaniach na faktach (69%). Nie wykorzystują też strachu jako narzędzia do realizacji własnych celów i interesów (68%).

Waga wartości

Dla znacznej większości badanych menedżerek istotne jest życie zgodne z wartościami i wierność przekonaniom. Aż 62% gotowych jest zrezygnować z szans zawodowych, jeśli kolidują one z wyznawanymi wartościami.

Również w konfrontacji z innymi liderki wolą kierować się wartościami niż jedynie umiejętnościami komunikacyjnymi i słowną woltyżerką (67%). 61% odważnie wchodzi w dyskusje na trudne tematy, jednak już tylko nieco ponad połowa (56%) broni swoich wartości, gdy są one w sprzeczności z opinią innych. Liderki mają też problem z wytyczaniem granic innym i konsekwentnym ich przestrzeganiem – taką deklarację złożyło 41% ankietowanych.

Siła spokoju i problem z wiarą w siebie

Niewiele ponad połowa badanych (54%) rozpoznaje i analizuje swoje emocje w trudnych sytuacjach, żeby lepiej je kontrolować. Tyle samo praktykuje spokój i udaje im się go utrzymać nawet pod naporem lęków i trudnych sytuacji.

Trudniej jest liderkom łączyć delikatność i łagodność ze stanowczością – deklaruje tę umiejętność 47%. Natomiast tylko 21% w trudnych sytuacjach daje przestarzeń na przeżywanie emocji i stara się brać za nie odpowiedzialność.

Dwie trzecie menedżerek (66%) nastawiona jest na wspieranie, nie zaś na ocenianie. Same jednak odczuwają potrzebę zabiegania o akceptację innych – nie robi tego tylko 9%.

–  Choć menedżerki starają się bardziej wspierać niż oceniać, same podlegają presji ciągłej oceny – przełożonych, jeśli takich mają, czy też szerzej – otoczenia, które zawsze krytyczniej patrzy na działania kobiet w sferze biznesu, stereotypowo poddając w wątpliwość ich kompetencje i zaangażowanie. Zdecydowanie potrzebujemy nauki, jak sięgać po głęboko schowane pokłady odwagi w budowaniu wiary we własne umiejętnościkomentuje Jolanta Szydłowska z GFKM.

Sztuka wstawania

Podnoszenie się po porażkach to obszar odwagi, który sprawia liderkom dużo trudności. Mniej niż połowa (44%) deklaruje, że szybko podnosi się  po upadku. Wyzwaniem jest głównie poczucie wstydu z powodu niepowodzenia – nie odczuwa go tylko 3% badanych, ale już 43% nie boi się okazać, że przeżywa trudne chwile.

Niespełna połowa menedżerek (47%) wierzy we własne możliwości, jednak w trudnych chwilach woli polegać na innych, a nie wyłącznie na sobie. 45% prosi o pomoc, kiedy jej potrzebuje. Jednak zaledwie 6% deleguje rzeczy ważne innym współpracownikom.

– Kobietom, poddawanym ogromnej presji społecznej i niesprawiedliwym ocenom, trudno połączyć własne doświadczenia upokorzeń z odwagą, zaufaniem, empatią i wiarą w siebie. Jednym z największych wzywań, przed którymi stoją, jest umiejętność radzenia sobie z krytyką, zachowanie dystansu do siebie i sytuacji, niewchodzenie od razu na pełną linię obrony. Mają tego świadomość i dlatego chcą się rozwijać. Wśród kompetencji, które planują doskonalić, wskazywały najczęściej umiejętność pozyskiwania innych do wspólnych celów i wywieranie wpływu (36%) oraz samokontrolę emocjonalną, odporność na stres i trudne sytuacje (34%)podsumowuje Jolanta Szydłowska z GFKM.

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Źródło informacji: Fibak PR
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Kariera Młode mamy i biznes to połączenie idealne – tak powstało Salad Story Biuro prasowe
2024-05-28 | 10:50

Młode mamy i biznes to połączenie idealne – tak powstało Salad Story

Macierzyństwo zmienia życie kobiet, obracając je o 180 stopni. Pomimo wielu trudności i wyrzeczeń, które wiążą się z rolą mamy, czas ten może być również inspiracją do
Kariera Menedżerki po MBA awansują rzadziej niż mężczyźni
2024-05-27 | 11:40

Menedżerki po MBA awansują rzadziej niż mężczyźni

Menedżerki po MBA awansują rzadziej niż mężczyźni Kobiety w programach MBA stanowią zdecydowaną mniejszość. Według różnych źródeł ich odsetek oscyluje od 24 do 38
Kariera Jak skutecznie znaleźć pracę sezonową?
2024-05-15 | 15:00

Jak skutecznie znaleźć pracę sezonową?

Wiosną i latem łatwo jest znaleźć tzw. pracę sezonową - najlepiej za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.   Najprostszym sposobem na skuteczne znalezienie bezpiecznej pracy

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Handel

Coraz więcej światowych zasobów ryb jest przełowionych. Nadmierne połowy dotyczą już blisko 38 proc. stad ryb na świecie

Według najnowszych danych ONZ FAO nadmierne połowy dotyczą 37,7 proc. wszystkich stad ryb i ten odsetek stale rośnie. W niektórych akwenach, takich jak Morze Śródziemne i Czarne, ponad 60 proc. stad jest przełowionych. Może to prowadzić nie tylko do degradacji ekosystemów morskich, ale także mieć poważne konsekwencje dla milionów ludzi na świecie. – Gdyby wszystkie stada na świecie były poławiane w  zrównoważony sposób, pozwoliłoby to wygenerować o 16 mln t więcej ryb i owoców morza rocznie, co z kolei przełożyłoby się na możliwość wyżywienia dodatkowych 72 mln ludzi – wskazuje Joanna Ornoch z organizacji pozarządowej MSC (Marine Stewardship Council).

Media

Magdalena Boczarska: Tantiemy z internetu to jest należna nam wypłata za naszą pracę. Te pieniądze pozwoliłyby nam spokojnie przeżyć od pierwszego do pierwszego

Magdalena Boczarska była w gronie aktorów, którzy we wtorek protestowali przed Sejmem. Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu odbywało się bowiem pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mateusz Banasiuk podkreśla, że środowisko twórców filmowych już od wielu miesięcy z determinacją walczy o stosowne zapisy, które jak najszybciej powinny być dostosowane do norm europejskich. Platformy cyfrowe i sieci kablowe rozpowszechniające filmy i seriale czerpią bowiem ogromne zyski z pracy artystów i pozostałych wykonawców, dlatego też powinny płacić im za to należne wynagrodzenie. Szacuje się, że każdego roku tracą oni z tego tytułu ponad 41 mln zł.

Media

Anna Kalczyńska: Ostatni rok dał mi duży oddech i dziś już oglądam „Dzień Dobry TVN” z dystansem. Zmiany doceniamy po jakimś czasie

Prezenterka nie ukrywa, że na początku trudno było się jej pogodzić ze zmianami kadrowymi w „Dzień Dobry TVN”,  bo dobrze czuła się w tym formacie śniadaniowym i wiązała z nim duże nadzieje. Teraz jednak, patrząc na wszystko z perspektywy czasu, zdążyła się już przekonać, że ta zmiana na ścieżce zawodowej była jej potrzebna, bo dała motywację do działania na innych płaszczyznach. Anna Kalczyńska ma już nową pracę. Wkrótce na portalu Goniec.pl będzie miał premierę jej autorski program o tematyce geopolitycznej.