Kalendarium

3 czerwca
Biuro prasowe
Biuro prasowe
Konferencja: 09:00 do 16:30
Organizator:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Miejsce: Warszawa
ul. Szturmowa 1/3
Wydział Zarządzania UW
Aula C
Kontakt:
Imię i nazwisko: Szymon Łagowski
Funkcja: PR Account Executive
Firma: Pełka i Partnerzy
Telefon: +48 794 992 969
E-mail: szymon.lagowski|pelkaipartnerzy.pl| |szymon.lagowski|pelkaipartnerzy.pl

Konferencja „Medycyna, Farmacja i Biznes”

Synergia Nauki, Zdrowia i Rozwoju
Synergia nauki i rozwoju: I konferencja o medycynie, farmacji i biznesie na Wydziale Zarządzania UW. Celem konferencji jest promowanie współpracy między sektorem medycznym, farmaceutycznym i biznesem.

Informacje ogólne

Synergia nauki i rozwoju:

konferencja o medycynie, farmacji i biznesie na Wydziale Zarządzania UW

3 czerwca 2024 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się pierwsza konferencja „Medycyna, Farmacja i Biznes – Synergia Nauki, Zdrowia i Rozwoju”. Wydarzenie będzie miało miejsce w auli C, budynku C Wydziału Zarządzania UW przy ulicy Szturmowej 1/3. Celem konferencji jest promowanie współpracy między sektorem medycznym, farmaceutycznym i biznesem. Celem wydarzenia jest budowanie mostów między różnymi obszarami i podmiotami rynku medycznego. Organizatorem konferencji jest Uniwersytecka Szkoła Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas konferencji odbędą się cztery panele dyskusyjne, w trakcie których eksperci przedstawią wyzwania, najnowsze trendy i innowacje w ochronie zdrowia, medycynie i farmacji. Ważnym punktem konferencji będzie dyskusja o sposobach komercjalizacji i implementacji najlepszych rozwiązań naukowych w biznesie. Wydarzenie traktować należy jako platformę do wymiany wiedzy, gdzie naukowcy, przedstawiciele biznesu i praktycy podzielą się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Celem organizatorów jest stymulowanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie przedsiębiorczości na rynku medycznym. Udział w wydarzeniu to możliwość otrzymania przez farmaceutów 5 punktów edukacyjnych tzw. twardych.

dr hab. Monika Skorek, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia oraz Kierownik jednostki dydaktycznej Wydziału Zarządzania, podkreśla: „Organizacja konferencji „Medycyna, Farmacja i Biznes – Synergia Nauki, Zdrowia i Rozwoju” przez naszą Uniwersytecką Szkołę Biznesu jest wyrazem zaangażowania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w podnoszenie jakości kształcenia oraz integrację środowiska naukowego i biznesowego. Wierzymy, że takie inicjatywy są kluczowe dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz przyczynią się do wzmocnienia relacji pomiędzy biznesem, a jednostkami naukowymi”.

Wezmą udział

prof. dr. hab. Grzegorz Karasiewicz, Dziekan Wydziału Zarządzania UW,

dr hab. Monika Skorek, prof. UW, Prodziekan Wydziału Zarządzania UW,

dr hab. Anna Kowalczuk,

prof. dr hab. Krzysztof Marycz,

dr Karolina Tkaczuk,

Hubert Miśkiewicz,

Maja Messyasz,

dr Michał Pachowski,

Sebastian Migdalski,

Konrad Łuźniak,

Kamil Szczurowski,

Katarzyna Herka,

dr hab. Józef Haczyński,

prof. dr hab. Jadwiga Suchecka,

dr Zofia Skrzypczak,

dr Marcin Murawski,

dr Stanisław Jachowicz,

prof. dr hab. Józef Haczyński,

mec. Michał Pietrusiński,

mec. Natalia Falęcka-Tyszka

Warunki akredytacji

Potwierdzenie obecności na wydarzeniu na adres mailowy:

szymon.lagowski@pelkaipartnerzy.pl | tel.: (+48) 794 992 969