Kalendarium

26 września
Kalendarium
Konferencja: 09:00 do 15:50
Organizator:
4Results Sp. z o.o. 02-844 Warszawa, ul. Puławska 457
Miejsce: Renaissance Airport Hotel ***** Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 1H
Kontakt:
Imię i nazwisko: Elżbieta Kowalewska
Funkcja: Praktyk i trener biznesu, konsultant
Firma: 4Results Sp. z o.o.
Telefon: 607 509 102
E-mail: elzbieta.kowalewska|4results.pl| |elzbieta.kowalewska|4results.pl

ACCOUNTABILITY CULTURE CONGRESS 2024

SAMOŚWIADOMOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ LIDEREK I LIDERÓW
Accountability Culture Congress to największe w Europie wydarzenie, które daje możliwość spotkania wybitnych mówczyń i mówców, ekspertek i ekspertów oraz liderek i liderów zarządzania, aby porozmawiać o metodach budowania, technikach wdrażania i korzyściach płynących z Kultury Odpowiedzialności.

Informacje ogólne

Misją wszystkich edycji Accountability Culture Congress jest propagowanie Kultury Odpowiedzialności. Zmieniająca się otaczająca nas rzeczywistość VUCA, BANI, skłania do dawania pracownikom coraz większej odpowiedzialności, decyzyjności i wpływu. Czynnikiem konkurencyjnym staje się teraz szybkość i trafność podejmowanych decyzji. Oznacza to konieczność budowania płaskich struktur, samowystarczalnych zespołów, relacji lider-lider a nie lider – follower.

W piątej już edycji Kongresu, która odbędzie się 26 września 2024 (czwartek):

  • skupimy się mocno na roli samoświadomości i wszechstronności liderek i liderów w budowaniu zdrowej, pełnej zaangażowania i bezpieczeństwa psychologicznego atmosfery pracy w firmie,
  • pokażemy przykłady menedżerek i menedżerów, którzy poprzez budowanie własnych oraz zespołowych kompetencji miękkich, wpłynęli na losy organizacji, tworząc przyjazne różnym pokoleniom miejsce pracy.  

Kultura Odpowiedzialności (Accountability Culture) to taka kultura organizacyjna, w której decyzje podejmowane są tam, gdzie jest informacja a nie hierarchicznie.

Kultura Odpowiedzialności oparta jest o rozwój kompetencji przyszłości: samoświadomości, samozarządzania, przedsiębiorczości i odpowiedzialności. Jest już obecna w wielu firmach w Polsce i na świecie.

Na Kongresie wystąpi Grono wspaniałych Praktyków: mówczyń i mówców, liderek i liderów, ekspertek i ekspertów Kultury Odpowiedzialności – Małgorzata Bieniaszewska, Agnieszka Servaas, Jacek Santorski, Radek Matuszewski, Sławek Błaszczak, Maciej Trybulec i kolejne osoby, które będziemy stopniowo ujawniać na stronie wydarzenia i w publikacjach.  

Program Konferencji obejmuje szerokie spektrum przeplatających się angażujących aktywności:  dramy, wystąpienia, sesję panelową, sesję warsztatową i case study. Szersze informacje na temat Konferencji, programu wydarzenia, biogramów prelegentek i prelegentów, dostępności biletów i możliwości rejestracji, można znaleźć pod linkiem.

 

Wezmą udział

Prezentacja Grona Prelegentek i Prelegentów występujących podczas Konferencji znajduje się na stronie wydarzenia

Warunki akredytacji

Przedstawiciele mediów, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu powinni zgłosić się do Elżbiety Kowalewskiej (dane powyżej) w celu otrzymania instrukcji do rejestracji na Kongres.